FÖR FÖRETAG


Lönsamhet är viktigt. Och finns det något som påverkar lönsamheten är det hur personalen mår och hur grupperna fungerar tillsammans. A och O.


I den bästa av världar hade vi alla fått coaching och utbildning i beteenden, hur vi kommunicerar, vad som motiverar och driver, hur vi fattar beslut, likheter och olikheter oss emellan och hur var och en av oss kan påverka resultatet i allt mjukt och mellanmänskligt. Helst redan i skolan. Men nu är det inte så. Det gör att du som företagare kan ligga före genom att rusta dig och din personal i detta - riktigt bra ledarskap.

UTBILDNING, COACHING, STRESS- OCH FÖRÄNDRINGSARBETE & KONFLIKTHANTERING


Det här är det jag gör vanligen ute hos mina kunder. Utbildning på företag är alltid skräddarsydda efter det som just nu behövs, efter den tid och budget som finns. Du får alltid högsta kvalitet i det jag levererar. 

Det som ger bäst resultat när vi pratar grupper är utbildning och utveckling över tid, och alltid inkluderande av alla inblandade parter. Jag jobbar även med utbildning/coaching av chefer och ledare som vill bli bättre i sina roller.

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN


 • Kommunicera bättre
 • Konflikthantering och konfliktlösning
 • Motivation och drivkrafter
 • Beteenden och toppa teamet (DiSC, SDI)
 • Ledarskap
 • Förändringsarbete
 • Stresshantering
 • Effektivitet och fokus
 • Coachande ledarskap
 • Mål och resultat.
 • Värderingar och företagskultur

VAR OCH HUR?


Lokal väljer ni. För utbidningsprogram, enskilt eller i grupp ses vi enligt överenskommelse.


När det gäller enskilda samtal sker de på Luntmakargatan i Stockholm.


Alla företagsuppdrag sker enligt förfrågan och offerering, allt för att matcha behovet så specifikt som möjligt och ge största utdelning av investeringen.


Våra öppna utbildningsprogram passar ofta chefer/ledare så kika även där.

MINA KUNDER


Jag har förmånen att möta människor i många olika situationer och yrken, små och stora företag. 


SILF Competens är en av mina uppdragsgivare där jag och min kollega byggt och håller kurserna ledarskap, kommunikation och förändring sedan 2012.


Eftersom de flesta av mina uppdrag är specifikt anpassade för företag, situation och person, och att tystnadsplikt råder i många fall, ber jag dig kontakta mig om du önskar referenser. Jag har gott om dem så varmt välkommen.